ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქვეყანამამრობითიმდედრობითი
ავღანეთი18
ერაყი36
ერითრეა44
იემენი151
რუსეთი1-
სირია46
სომალი-3
ყაზახეთი12
უკრაინა18
მოქალაქეობის არმქონე1-
დაუდგენელი მოქალაქეობა24