უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

< 1818 - 2425 - 4546 - 60> 60
დაიკარგა3813483131
მოიძებნა3110351510
ნაპოვნია გარდაცვლილი00315
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00000
დარჩა მოსაძებნი73101516