უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

< 1818 - 2425 - 4546 - 60> 60
დაიკარგა4215592918
მოიძებნა351133127
ნაპოვნია გარდაცვლილი11345
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00000
დარჩა მოსაძებნი6323136