საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონი ნაშთი (01.01.1973 – 31.12.2019 პერიოდში) მოიძებნა ნაშთიდან (01.01.1973 - 31.12.2019 პერიოდში დაკარგულთაგან) დაიკარგა (01.01.2020 – 31.12.2020 პერიოდში) მოიძებნა (01.01.2020 – 31.12.2020 პერიოდში დაკარგულთაგან) დარჩა მოსაძებნი
თბილისი362244228352
ქვემო ქართლი783241980
კახეთი8125381
შიდა ქართლი125364124
სამცხე-ჯავახეთი1633115
გურია1412114
მცხეთა-მთიანეთი1502116
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი161102011160
სამეგრელო-ზემო სვანეთი742161375
აჭარა6416366
აფხაზეთი101009