მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტების მერია/გამგეობებში დასაქმებული შტატგარეშე თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
თიანეთის გამგეობა71377139
დუშეთის გამგეობა---12412-
თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა---3612
ქალაქ მცხეთის მერია---1213-