მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების სხვა შემოსავლები 2019-2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი241 070,2142 386,6199 667,4
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი49 551,217 500,926 764,1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი19 185,024 337,223 875,5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი8 525,08 633,514 497,9
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი9 280,65 828,114 095,9
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი14 222,913 708,412 949,6
მარნეულის მუნიციპალიტეტი8 699,65 020,110 497,0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი4 648,16 263,85 692,3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი6 439,04 414,75 042,2
გორის მუნიციპალიტეტი5 105,54 929,14 827,2
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი8 087,94 053,74 699,8
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი4 756,92 911,14 286,1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი5 801,05 176,43 770,0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი5 498,14 494,63 416,6
დმანისის მუნიციპალიტეტი4 729,84 161,53 140,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი3 905,63 197,12 980,0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი4 803,63 020,82 926,2
თელავის მუნიციპალიტეტი4 013,02 649,32 860,8
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი1 182,43 993,12 685,7
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი3 119,81 997,42 640,4
კასპის მუნიციპალიტეტი2 519,32 375,22 406,0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი2 764,01 762,52 305,0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი2 136,42 516,92 117,6
ახალციხის მუნიციპალიტეტი1 512,81 098,02 101,5
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი2 318,02 036,82 076,7
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი2 184,7887,82 070,0
ქარელის მუნიციპალიტეტი826,22 216,02 049,6
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი2 139,71 477,52 031,7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი947,51 566,21 815,3
მესტიის მუნიციპალიტეტი1 687,41 961,01 500,0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი1 545,11 074,41 497,9
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი1 574,51 418,31 350,0
სენაკის მუნიციპალიტეტი1 199,91 321,01 288,8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი4 490,81 652,61 223,3
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი1 152,8644,11 195,3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი938,9849,81 140,9
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი210,1151,81 024,4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი2 012,21 208,7965,7
დუშეთის მუნიციპალიტეტი1 558,61 547,2927,0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი371,4256,3850,0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი3 340,11 306,0812,2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი1 228,6979,6730,0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი751,4568,9714,8
ხობის მუნიციპალიტეტი1 080,91 051,1694,4
ახმეტის მუნიციპალიტეტი1 026,9767,0616,2
ადიგენის მუნიციპალიტეტი901,7900,2611,8
ხულოს მუნიციპალიტეტი343,6319,1494,0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი726,9761,4490,0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი598,9634,4478,0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი579,1506,9464,9
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი580,0204,9461,9
ქედის მუნიციპალიტეტი274,5236,6458,0
ვანის მუნიციპალიტეტი614,0413,9452,2
ყვარელის მუნიციპალიტეტი564,8656,4443,1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი370,8532,5420,0
წალკის მუნიციპალიტეტი388,9416,0410,0
შუახევის მუნიციპალიტეტი582,4279,4362,0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი867,4656,4361,0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი558,8298,8296,0
აბაშის მუნიციპალიტეტი272,2284,3274,0
ხონის მუნიციპალიტეტი243,8317,4270,0
ონის მუნიციპალიტეტი407,3238,6260,0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი289,4212,8250,0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი309,1306,4250,0
თიღვის მუნიციპალიტეტი9,08,610,0
აჟარის მუნიციპალიტეტი0,81,10,0
ერედვის მუნიციპალიტეტი5,42,20,0
ქურთის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი2,21,30,0