სადაზღვევო კომპანიების ზარალის ოდენობა გადაზღვევის საქმიანობაში: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სადაზღვევო ზარალების ოდენობა (ბრუტო)სადაზღვევო ზარალების ოდენობა (ნეტოო)
სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია704385193419
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი130580130580.12
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო867-5388
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი688688