სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდული პრემიის რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
კორპორატიული213075602213718795254989426
საცალო724429738753853287973543
სახელმწიფო632079567523411884230688