საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

1 წევრიანი ოჯახი 2 წევრიანი ოჯახი 3 წევრიანი ოჯახი 4 წევრიანი ოჯახი 5 წევრიანი ოჯახი 6 წევრიანი ოჯახი 7 და მეტ წევრიანი ოჯახი
ქ. თბილისი 5314461848725586367718101619
გურია 790634671977838604472
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 21251568642481317206141
კახეთი 2446188019062466204313261037
იმერეთი 3407261523263071245515411342
მცხეთა-მთიანეთი 1260828517744557325262
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3177267829303113237214921151
სამცხე-ჯავახეთი 677451437642537308247
ქვემო ქართლი 2744215320662742210111961010
შიდა ქართლი 219519841607231218401221971
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 75892013972212191915001363
ზემო აფხაზეთი -------