საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მოსახლეობა ოჯახი
ქ. თბილისი 9360027496
გურია 194494986
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 129795480
კახეთი 4802013104
იმერეთი 5984916757
მცხეთა-მთიანეთი 142134493
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 5945016913
სამცხე-ჯავახეთი 119313299
ქვემო ქართლი 4982314012
შიდა ქართლი 4423612130
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 4491810069
ზემო აფხაზეთი --