ოჯახები რომელთაც მარტის თვეში არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საარსებო შემწეობის შეჩერება საარსებო შემწეობის შეწყვეტა საჭიროებს დამატებით შესწავლას უარი განაცხადეს საარსებო შემწეობის მიღებაზე დანიშვნის პროცედურის შეჩერება შემწეობის დანიშვნის უფლება წარმოეშვებათ მომდევნო თვეებიდან მიმდინარეობს დანიშვნის პროცედურა სულ
ქ. თბილისი 122221511040077912274340
გურია 1250514010755306
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1194131139109304
კახეთი 198310180288153670
იმერეთი 34636030603745221611
მცხეთა-მთიანეთი 10043103089166465
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2861213107504052752066
სამცხე-ჯავახეთი 58023207274238
ქვემო ქართლი 28642515604732211165
შიდა ქართლი 2114152240258156868
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 341015796184228853
ზემო აფხაზეთი ---3--36