მარეგულირებელ კომისიებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია84848795104110
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია9197104111115103