ყივანახველას შემთხვევები რეგიონების მიხედვით: 2010-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2010 წ2011 წ2012 წ2013 წ2014 წ2015 წ2016 წ2017 წ2018 წ2019 წ
აფხაზეთი00002302211
აჭარა01492717152211213766
გურია40170117355
თბილისი11939403256335210450
იმერეთი5212891417164816456
კახეთი21535137676
მცხეთა-მთიანეთი0024221114
რაჭა-ლეჩხუმი0000110212
სამეგრელო76761445124106759
სამცხე-ჯავახეთი6360233083
ქვემო ქართლი13311813581317
შიდა ქართლი9857702344911
ცხინვალის რეგიონი0000000200