საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშალდებულ დაწესებულებებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური277728582323230324052255
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო277295298297292327
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური145145146200214210
იურიდიული დახმარების სამსახური165160163165187210
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ---69101102
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი)1251041021009792
კონკურენციის სააგენტო ---223940
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ---123639
ფინანსური მონიტორინგის სამსახური232221232426
საჯარო სამსახურის ბიურო141516192122
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო3240425663-
დაზვერვის სამსახური141137148138182-