მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში შევსებული დეკლარაციების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შევსებული დეკლარაციების რაოდენობა
ქ. თბილისი 13347
გურია 3832
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2277
კახეთი 8918
იმერეთი 11421
მცხეთა-მთიანეთი 2159
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 8921
სამცხე-ჯავახეთი 2211
ქვემო ქართლი 6416
შიდა ქართლი 6468
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 6584
ზემო აფხაზეთი -