საქართველოში ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები ქვეყნებისა და სქესის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მამრობითიმდედრობითი
იემენი1014
უკრაინა-1
სირია11
ერაყი23
დაუდგენელი მოქალაქეობა12