ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად წარდგენილ პირთა სტატისტიკა სქესის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წარდგენილი- მამრობითიწარდგენილი - მდედრობითიდადებითი შედეგის მქონე - მამრობითიდადებითი შედეგის მქონე - მდედრობითი
თბილისი4221108292053
იმერეთი75374673
აჭარა682173555
კახეთი44782791
გურია466142641
სამეგრელო137643103310
სამცხე-ჯავახეთი65913261
ქვემო ქართლი714104451
შიდა ქართლი9875561-