დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღებთა დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებისხვასულ
ქ. თბილისი 26522010145202732038792321.524804099.52405908-395467.66605606135.12
გურია 324034208700-153609600-528-25488
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი -1192825501.69431.646861.21900-3984-52745.2
კახეთი 21609696224208028423048520-1584-52408
იმერეთი 33384232841810657151932122881470168110072020-1372102
მცხეთა-მთიანეთი 16920453246488039396166520380102446072-210846
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 252804124419021311973643863992577588700120056498-4638975
სამცხე-ჯავახეთი 1317644367.610866137132203336.61226410015.23168-228783.8
ქვემო ქართლი 21240135689165866.673174.43959704478232118756-459829
შიდა ქართლი 23400106347.621199887824429569.663422-12430-505421.6
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 15120752041143793205623675913200395914950-268868