საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კომპანია/ორგანიზაციაპროექტის დასახელებადონორიხელმოწერის თარიღივალუტაშეთანხმებული თანხაათვისებული თანხაძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილიდარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილიძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალიანებადარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალიანებავალის ნაშთივალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ.გადამცემი ხაზების კრედიტიKfW1999 წ. 15 თებEUR7413732741373227896091080683462412414196522
სს პროკრედიტბანკიმიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტიKFW1999 წ. 03 სექEUR1810353181035310859556765087243982223975
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტიIDA2002 წ. 18 სექUSD32388487323884872466614017392913772234720669633
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტKfW2002 წ. 18 სექEUR12782297127822979775235370584222551216923445
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისაქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობაKFW2003 წ. 01 დეკEUR1900251900257681823689113207347556
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (დანატებითი)IDA2004 წ. 19 ოქტUSD38084933808493289189720983109165962453360
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ. 29 ივნUSD123541811235418163458301274896600835116081953
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ. 29 ივნGEL95381969538196312588695381969538196
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიIDA2006 წ. 30 იანUSD72265472265462420298452263517
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ.გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ. 30 იანEUR5497235497235497231687704
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ. 30 იანEUR120778212077824558417519412308535
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაენერგომომარაგების სექტორული პროგრამაKfW2006 წ. 03 ივლEUR831325083132502660240758052565301017355307
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)KfW2006 წ. 14 აგვEUR100000001000000053333331204726466666714327133
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზაKFW2007 წ. 09 მარEUR1707904317079043113600012846351594304348946737
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIEBRD2007 წ. 10 მაიUSD1000000010000000100000001298800
შპს ხრამჰესი-2ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)JICA2008 წ. 17 დეკJPY295486220929548622091906362701471750622104849950825455471
შპს საქაერონავიგაციათბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტიNATIXI2009 წ. 30 იანEUR469000046900001343300470368334670010274704
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრობათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაურიKFW2009 წ. 06 აპრEUR670000067000002233000921117446700013714137
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზაKFW2009 წ. 06 აპრEUR38299258382992581276700057312822553225878386585
შპს ენერგოტრანსიმაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIBEIB2010 წ. 16 ივლEUR824762658247626517754204337352064722061198703198
შპს ენერგოტრანსიშავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRDEBRD2010 წ. 16 ივლEUR5919364559193645243383833396531197933334855262107009138
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროაჭარის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2010 წ. 20 ივლEUR300000030000125001299611750053727
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამაADB2011 წ. 30 ივნSDR495595484523835445238354168403965
შპს ენგურჰესივარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციაEIB2011 წ. 20 ივლEUR23500000235000001664096484322333359171636457
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაბორჯომის წყალის პროექტიEBRD2011 წ. 12 აგვEUR15321991532199863552719746686482052815
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროექტიEBRD2011 წ. 12 აგვEUR3054726305472621562771292628984492758328
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტიEBRD2011 წ. 12 აგვEUR2620675262067518498891135317707872366393
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IIADB2012 წ. 13 იანSDR25047000210247502102475078266579
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)KFW2012 წ. 15 თებEUR2000000016833069608300017255991075006933003787
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტიEIB2012 წ. 04 მაიEUR39428241394282413055000167810436373241111669488
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემაKFW2012 წ. 08 ოქტEUR6988339761349530657613492337417
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტიEIB2013 წ. 26 ნოეEUR400000003157752915536243157752996946172
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტიEBRD2014 წ. 26 თებEUR252050002179740032266298656601857077157014125
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამაADB2014 წ. 07 მარSDR642050003429518234295182127666994
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტიADB2014 წ. 17 მარSDR309810003098100086968730981000115329645
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამაKfW2014 წ. 29 აპრEUR3500000030497695643700020194562406069573868740
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვაKFW2014 წ. 03 ივნEUR20000000249457945543424945797658606
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტიIBRD2014 წ. 23 დეკUSD5900000046570292205027846570292124650042
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IVADB2015 წ. 26 მარUSD1080000004094442740944427109591853
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2015 წ. 12 ნოეEUR43000004300017926798141208126514
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ. 29 იანSDR23005000116988471169884743550042
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ. 29 იანUSD43000000292657129265717833261
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის წყალინარების პროექტიEIB2016 წ. 15 თებEUR1000000000
შპს ქობულეთის წყალიქობულეთის წყალარინების პროექტიEBRD2016 წ. 28 მარEUR3700000251080968776412372218230465596933
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია,IV ფაზაKFW2016 წ. 16 მაიEUR30000000120520356996941205203537000953
თბილისის მერიათბილისის ავტობუსების პროექტიEBRD2016 წ. 21 ივლEUR27000000269999954512182699999582892686
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდისაქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტიEBRD2016 წ. 28 სექGEL279220052792200535074412792200527922005
შპს ენერგოტრანსიშავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)KFW2016 წ. 30 დეკEUR768541317685413163784393000000400276176854131235949868
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VIADB2017 წ. 24 თებUSD99000000124717961247179633382010
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიარუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2017 წ. 23 მარEUR11327071132707399600246377331072250713
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებითKFW2017 წ. 07 ივლEUR1250000001345421162575813454214130577
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტიUniCredit Bank Austria2017 წ. 20 ივლEUR70000007000000124871700000021490700
ბათუმის მერიაბათუმის ავტობუსების პროექტიEBRD2017 წ. 14 სექEUR5500000285804328580438774478
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებEBRD2017 წ. 09 ნოეGEL370233823702338217529543702338237023382
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIIEBRD2017 წ. 09 ნოეEUR17509200175092001970031750920053754994
შპს ენგურჰესი„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის „ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის"რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“"EBRD2018 წ. 01 მაიEUR280000008871641045708871642723682
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებითKFW2018 წ. 01 მაიEUR30000000360000