შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ძირითადი CPVსავარაუდო ღირებულებაშესყიდვის საშუალებაკვარტლებიერთწლიანი/მ რავალწლიანიშესყიდვის საფუძველიდაფინანსების წყარო
31000001365ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
310000019525.7ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
310000014040ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
3100000272241.4ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3100000310გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3200000934708.36ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
320000069714.12ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
320000051421.8ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
32000003111.72ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
32000001924.56გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3200000220გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
320000038.8გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
33000002700გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
340000028502.5გამ. შესყიდვაII, III, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებიგრანტი/კრედიტი
340000089375გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
34000004974.88გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
340000083365ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
910000026647.2ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9100000605079.75კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
910000017192505.32კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
920000056250ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
93000001380გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
14500000710გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
148000004215გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1480000060გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15100000119592.49ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
151000003153126.22ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15100000329228.16ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1510000014860.2ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
1520000040521.95ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1520000026600.32ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
152000003973.75ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
15200000396385.93ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
153000001648.22ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
15300000252823.46ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1530000017975.1ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1530000017672.05ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1540000097318.8ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
154000007380.93ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
154000004618.4ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
15400000707.47ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
1550000080229.87ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
155000001088692.74ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15500000129874.24ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1550000016808.8ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
155000001918გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
15600000507ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1560000012012ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15600000404.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1560000071.2ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
1570000075000ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1580000017015.62ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
15800000203288.49ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
15800000147416.87ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
158000002071755.35ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15800000500.3გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
159000001078.31ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
159000001568.84ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1590000088.23ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
15900000258732.4ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
159000009600გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
1590000029509.37გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
16300000360გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1810000048700ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18100000397გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1820000015185გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
182000007700გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
182000002618345.6ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1820000028150ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1830000039050ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
183000007859გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
18300000217300ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18400000267555ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18400000413.2გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
184000004500გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1850000020610გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
1850000012960გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
18800000593521.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18800000263500ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
18900000156723ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18900000365გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
19100000352გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
195000004800გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1960000063685ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
196000001008გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
22100000260გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
2210000023675გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
2220000011712ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
222000001475გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
223000008051.72ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
223000001949.5გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
2240000022889.78ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
2240000021853.61გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
2240000099987.6გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
2280000034494ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
228000002109.25გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
2410000031000ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
24100000120გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
24200000240გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
24300000450გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
249000007200ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
249000001145გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
301000003210.97ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
30100000703779.4კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
30100000569.45გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
30100000104გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3010000010425გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3010000036500გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3010000030403.08ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
30100000199601ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
302000003715785ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
302000004468გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3020000075გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000347293.64გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
302000001218067.12კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
31100000640176ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
311000006832გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
311000008047გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
3120000014638ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
31200000550გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
312000001979.75გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3130000012112ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
314000004865ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
31400000133გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
31400000335698ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3150000021513ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
3150000026573ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
315000006124გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3160000082368ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
31600000535588გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
31600000120გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
317000001820ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
323000002880ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
323000001670გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
32300000450გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3230000011808ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
3230000040685.96ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
32400000428080ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
32400000294.16გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
32500000159300ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
3250000054127ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
325000001577გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
32500000278გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
325000007950გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
331000007090ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000267130ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3360000028071.51გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
337000004942ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
33700000100გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
33700000107761ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
33900000345000ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
341000005160967ელ. ტენდერიIV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000764235ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000662გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000591271.52კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3490000019445.4გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
349000001356გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3510000049400ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
351000003050640გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
35100000628.7გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
35100000166246.99ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3510000091975ელ. ტენდერიII, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
352000004899.4ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3530000012375ელ. ტენდერიIV1გრანტი/კრედიტი
35800000315გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
358000001195გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3580000032970ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
374000004877ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3750000029282.6ელ. ტენდერიIV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
375000001357გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
375000001537გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
383000008გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
38300000827გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
38500000685489ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3860000052963ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
386000002915გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
38600000160გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
391000007051ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
39100000100712.2გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3910000013489.56გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000623062.9ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
392000007199ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
3920000032824ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3920000022075ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
392000001462.4გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
392000002036გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
395000005191ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
39500000186525.3ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
395000003952გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
39500000540გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
39700000168639ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
397000008354ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
39700000170გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
398000005613ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
3980000062589ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4210000017822ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
42100000880გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4210000016475ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
4250000051838ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
425000004201ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
426000003939ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
426000001535გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
427000004357გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
429000001716ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
429000002181გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
441000009953.35ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
44100000173.05გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
44100000411.86გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4410000051756ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
44200000151364.5გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
4430000012380ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4430000076გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
444000001930ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
44400000239გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
444000001298გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000052834ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000055123ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
445000003421ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
44500000832გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
445000008868ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4460000023150.8ელ. ტენდერიIV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
446000008775გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
448000004620ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
4480000032371ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
44800000354.48გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000225908.63ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
4520000047788.04გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000917.85გამ. შესყიდვაIII, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000939გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
4520000016713.37გამ. შესყიდვაIV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
452000006386338.76ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
452000003021074.57ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000023435.11გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
453000001176.82გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
45300000215.63გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000011239.6ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
454000003801999.01ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
454000002172850.43ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
45400000455786.14გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
455000002208ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
481000001129050გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
481000002368827.5გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
48300000499.1გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4850000059.1გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
48600000198450ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000036000გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000032849.73გამ. შესყიდვაIII, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000319090.49ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
50100000112956.99გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000233939.82გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000408405.46გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000150გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5010000017123.05გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
50100000174625.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
501000003493984.1ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5030000012256ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
503000001915გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
504000002212ელ. ტენდერიII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
50400000216გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5040000038674ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5050000086872.97ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50500000491.5გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
505000005460გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
505000004866გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
5060000017885ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000270755.44ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000780.2გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
507000008985.67გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
5080000036190ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50800000770გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
55500000690124.04ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5550000018917.07ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
601000004800გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
60100000750გამ. შესყიდვაIII, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
601000001200გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
604000001370გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
631000006300ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
6310000018.54გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
631000003000გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
63700000400გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
642000003624.47კონს. შესყიდვაI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
64200000395984.43კონს. შესყიდვაI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001366262.2კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
6420000018045.7კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
6420000023762გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001654.88გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
64200000221948.35გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
653000005000გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
6650000011603760.45ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
66500000391669.88გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
712000003800გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7130000063150.39ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
7130000090გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
71300000400გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
713000001230გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
715000001000გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7160000037180გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
7160000060გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
71900000190გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
722000005900გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000028099გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000090გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
72400000180გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
727000001550000ელ. ტენდერიI, II, III, IV6სახელმწიფო ბიუჯეტი
731000004400გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7320000036934გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7730000034082.18ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
7930000012449გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7930000010490გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
794000001875გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
79500000158466.64ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
795000009857.5გამ. შესყიდვაIV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7950000056165.52გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
795000004026.83გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
79600000670გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7980000033869ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
798000003776გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000234942.84გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
799000003780გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
805000002200ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
8510000072652.49გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
9040000044349.51ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
905000002162ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9050000023.26გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
909000005054.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
90900000478.8გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
90900000752254.61ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
92100000165008.25გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
9220000022500გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
92200000353486.59კონს. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
924000004990გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
926000001207.5გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
98300000109467.82ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9830000059870გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
98300000446.7გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
983000005640გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი